U bent hier

Inhoud

Korte toelichting van de verschillende modules

Module 'Cultuur'

Modules 'ICT'

Module 'Maatschappij'

Module 'Maatschappij, cultuur en samenwerken'

Modules 'Moderne vreemde talen'

Modules 'Nederlands'

Module 'Organisatie en samenwerking'

Module 'Wetenschappen'

Modules 'Wiskunde'

 

STRUCTUURSCHEMA


 

Module 'Cultuur', module 'Maatschappij', module 'Maatschappij, cultuur en samenwerken'

 • Module ‘Cultuur’: 40 LT
 • Module ‘Maatschappij’: 40 LT
 • Module ‘Maatschappij, cultuur en samenwerken’: 40LT

In de modules Cultuur, Maatschappij en Maatschappij, cultuur en samenwerken komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Democratie & Mensenrechten
 • België & Europa
 • Media & beeldvorming
 • Welvaart
 • Discriminatie
 • Cultureel erfgoed
 • Religie

Terug naar boven


 

Modules 'ICT'

Module 'ICT 1'

 • 20 LT

De cursist leert in deze module verantwoorde keuzes te maken uit ICT-diensten en ICT-materiaal. Hij leert datagehelen veilig downloaden.

Module 'ICT 2'

 • 20 LT

De cursist leert in deze module gegevens  op te zoeken, beoordelen en uitwisselen door gebruik te maken van ICT-toepassingen. Hij leert de mogelijkheden en grenzen van ICT voor commerciële toepassingen kennen.

Module 'ICT 3'

 • 20 LT

De cursist leert in deze module te functioneren in een eenvoudige digitale leeromgeving.

Terug naar boven


 

MODULES 'Moderne Vreemde talen' (Engels of Frans)

Module 'Moderne Vreemde talen 1' 

 • 40 LT

Module 'Moderne Vreemde talen 2'

 • 40 LT

Module 'Moderne Vreemde talen 3'

 • 40 LT

Module 'Moderne Vreemde talen 4'

 • 40 LT

In deze modules leer je de basis om een grondige zelfredzaamheid te creëren. Per module leer je stapsgewijs de nodige grammatica en woordenschat hiervoor. Deze worden actief aangeleerd aan de hand van vaardigheidsoefeningen. De focus van dit vak ligt dus op lezen, schrijven, luisteren en sprekendie ingeoefend worden op basis van authentieke teksten en  cultuuruitingen. 

 Terug naar boven


 

Modules 'Nederlands'

Module ‘Nederlands 1’

 

 • 80 LT

 

Je leert de essentie uit een tekst halen. Met andere woorden, je leert de hoofdzaken uit een geschreven of beluisterde tekst halen aan de hand van schema's en samenvattingen. Daarnaast leer je ook meer over de taalvariaties van het Nederlands en verdiepen we ons ook in het taalsysteem (o.a. spelling, leestekens).

Module ‘Nederlands 2’

 

 • 80 LT

 

Je leert in deze module om op beoordelend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Ter verbetering van je taalvaardigheid reflecteer je daarbij over jouw eigen en andermans taalgebruik.

Terug naar boven


 

Module ‘Organisatie en samenwerking’

 • 40 LT

In de module Organisatie & Samenwerking leer je meer over efficiënt werken en organiseren, zowel individueel als in groep.

Terug naar boven


 

Module ‘Wetenschappen’

 • 40 LT

In deze module maak je kennis met enkele thema's (lichaamsstelsels, voortplanting, genetica, evolutieleer, duurzaamheid) uit verschillende takken van de wetenschappen (biologie, aardrijkskunde, ecologie, ...) en verwerf je inzicht in de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode met de bedoeling om een wetenschappelijke houding te ontwikkelen.

Terug naar boven


 

 

Modules 'Wiskunde'

Module ‘Wiskunde basis’

 • 40 LT

De cursist leert in deze module de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Hier wordt vooral ingegaan op rekenvaardigheden en planmatig werken. Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan de eigen wiskundetaal en conventies. Ook een eerste kennismaking met functioneel gebruik van ICT komt aan bod. In de basismodule leer je, werken met cijfers en getallen, vraagstukken oplossen, resultaten schatten, schaal gebruiken en een grafiek aflezen.

Module ‘Wiskunde M1’

 • 80 LT

In deze module hebben we het over meetkunde, grafieken begrijpen en maken, verbanden tussen variabelen en formules. Vanuit concrete situaties gaat men werken met grafieken, tabellen en formules

Module ‘Wiskunde M2’

 • 40 LT

In deze module maakt de cursist kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leert hij/ zij gegevens te interpreteren. Dit met de nodige kritische ingesteldheid. Ook de begrippen frequentietabel, gemiddelde, mediaan en modus komen aan bod.

Terug naar boven


 

Structuurschema

 

Structuurschema AAV

Terug naar boven