U bent hier

Apotheekassistent

Korte toelichting van de verschillende modules

Module ‘Cosmetologie FTA’

Module ‘Farmaceutische plantkunde en homeopathie’

Module ‘Farmaceutische zorg’

Module ‘Farmacologie’

Module ‘Galenica’

Module ‘Medische zorgverlening’

Module ‘Stage FTA’

Module ‘Stage Galenica’

Module ‘Toegepaste analytische chemie FTA’

Module ‘Toegepaste anatomie en fysiologie FTA’

Module ‘Toegepaste biochemie FTA’

Module ‘Toegepaste biologie FTA’

Module ‘Toegepaste fysica en chemie FTA’

Module ‘Toxicologie, tarificatie en regelgeving FTA’ 

 

Structuurschema


Module ‘Cosmetologie FTA’

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • structuur en verschillende functies van de huid beschrijven.
 • advies geven over haar- en nagelverzorging, zonnebescherming.
 • bereiden van dermatologische preparaten

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Farmaceutische plantkunde en homeopathie’

 • 20 LT

Na deze module kan je:

 • de verschillende delen en gebruik van planten als grondstoffen voor geneesmiddelen verklaren.
 • de farmacologische eigenschappen van de voornaamste geneeskundige planten toelichten.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Farmaceutische zorg’

 • 80 LT

Na deze module kan je:

 • farmaceutische producten naar hun toepassing herkennen.
 • de actieve bestanddelen van farmaceutische producten verklaren.
 • de actieve bestanddelen van plantaardige farmaceutische producten verklaren.
 • deficiëntiekenmerken van het lichaam en de huid omschrijven.
 • de bijsluiters van geneesmiddelen interpreteren.
 • het veilige gebruik van geneesmiddelen en parafarmaceutisch materiaal toelichten.
 • het normale voedingspatroon en bijzondere voedingsproducten omschrijven.
 • de bijsluiters van geneesmiddelen aan klanten toelichten.
 • met de belangen van de zorgvrager en de voorschrijver omgaan.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Farmacologie’

 • 80 LT

Na deze module kan je:

 • de toepassingen van farmaceutische producten.
 • de actieve bestanddelen van farmaceutische en plantaardige farmaceutische producten verklaren.
 • de bijsluiter van geneesmiddelen interpreteren en toelichten aan klanten.

het veilig gebruik van geneesmiddelen toelichten.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


Module ‘Galenica’

 • 160 LT

Na deze module kan je:

 • SI-eenheden toepassen.
 • de actieve bestanddelen van farmaceutische producten verklaren.
 • de kenmerken, de verschillen en de toepassingen van galenische vormen verklaren.
 • formuleringen en bereidindswijzen interpreteren.
 • steriliteittechnieken toepassen.
 • steriliteit controleren.
 • hoeveelheden van farmaceutische bereidingen berekenen.
 • doseringen van farmaceutische bereidingen controlerenen berekenen.
 • recepten van geneesmiddelen controleren.
 • magistrale bereidingen uitvoeren.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Medische zorgverlening’

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • farmaceutische producten naar hun toepassing herkennen.
 • de actieve bestanddelen van farmaceutische en plantaardige farmaceutische producten verklaren.
 • deficiëntiekenmerken van het lichaam en de huid omschrijven.
 • de bijsluiters van geneesmiddelen interpreteren.
 • het veilige gebruik van geneesmiddelen toelichten.
 • in medische noodsituaties adequaat optreden.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


Module ‘Stage FTA’

 • 240 LT

In deze module bouw je in een eerste fase jouw kennis en kunde van de apotheek verder uit. Aan het einde van de module ben je vertrouwd met alle aspecten die in de apotheek aan bod komen. Je draait vlot mee in alles wat daar bij komt kijken.

Instapvereisten

Je moet voor alle modules van de opleiding geslaagd zijn.

Terug naar boven


Module ‘Stage Galenica’

60 LT

In deze module bouw je in eerste fase jouw kennis en kunde voor het uitvoeren van bereidingen verder uit en word je vertrouwd met grondstoffen en producten

Instapvereisten

Je moet geslaagd zijn voor de module ‘Galenica’.

Terug naar boven


 

Module ‘Toegepaste analytische chemie FTA’

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • formules en reactievergelijkingen schrijven.
 • chemische verbindingen in groepen indelen.
 • de eigenschappen in de chemie opnoemen.
 • concentraties berekenen.
 • SI-eenheden toepassen.
 • elementaire analysetechnieken verwoorden.
 • elementaire analyses uitvoeren.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Toegepaste anatomie en fysiologie FTA’

 • 80 LT

Na deze module kan je:

 • de anatomie en fysiologie van organen omschrijven.
 • de anatomie en fysiologie van stelsels van organen omschrijven.
 • deficiëntiekenmerken van het lichaam omschrijven.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Toegepaste biochemie FTA’

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • formules en reactievergelijkingen schrijven.
 • chemische verbindingen in groepen indelen.
 • de farmacodynamische en de farmacokinetische processen uitleggen.
 • diffusie- en osmoseverschijnselen uitleggen

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


Module ‘Toegepaste biologie FTA’

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • de deficiëntiekenmerken van het lichaam omschrijven.
 • de bouw van de cellen verwoorden.
 • de biologische processen in cellen verwoorden.
 • de structuur, de voortplanting en de bestrijding van micro-organismen omschrijven.
 • de gevolgen van infecties door micro-organismen omschrijven.
 • steriliteitstechnieken toepassen.
 • steriliteit controleren.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Toegepaste fysica en chemie FTA’

 • 60 LT

Na deze module kan je:

 • elementen opnoemen.
 • formules en reactievergelijkingen schrijven.
 • het verschil tussen diverse homogene en heterogene systemen verklaren.
 • aggregatietoestanden beschrijven.
 • de vigerende gevaartekens interpreteren en naleven

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Toxicologie, tarificatie en regelgeving FTA’

60 LT

Na deze module kan je:

 • de deficiëntiekenmerken van het lichaam en van de huid omschrijven.
 • het veilige gebruik van geneesmiddelen toelichten.
 • intoxicaties indelen.
 • adequaat reageren bij intoxicatie.
 • recepten van geneesmiddelen controleren.
 • geneesmiddelen overeenkomstig met de geldende wetten en regels afleveren.
 • het tarificatiesysteem van geneesmiddelen begrijpen.
 • de deontologie van FTA* naleven.
 • de geneesmiddelenvormen controleren.
 • potentieel gevaarlijke situaties inschatten en signaleren.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Structuurschema 

 Structuurschema FTA

Terug naar boven