U bent hier

Medisch Administratief Bediende

Korte toelichting van de verschillende modules

Module 'Zakelijk Nederlands'

Module 'PC-vaardigheden' *

Module 'Klaviervaardigheden'

Module 'Tekstverwerking 1' *

Module 'Kantoorsoftware integratie'

Module 'Secretariële vaardigheden'

Module 'Medische ICT toepassingen'

Module 'Medische correspondentie'

Module 'Omgaan met patiënten'

Module 'Deontologie voor medisch administratief bediende'

Module 'Organisatie van de gezondheidszorg'

Module 'Pratktijk voor een medisch administratief bediende'

Belangrijk om weten! De modules PC-vaardigheden en Tekstverwerking 1 richten we niet in. We gaan ervan uit dat jij als cursist deze kennis al onder de knie hebt. Om daar zeker van te zijn, laten we jou een vrijstellingsproef doen waarvan we dus aannemen dat je er een voldoende voor scoort. 

Informatie over de verlangde voorkennis, de organisatie van de vrijstellingsproeven en de onderwerpen die erin aan bod komen, krijg je van ons tijdens de infomomenten van deze opleiding.

Structuurschema

 


 

Module 'Zakelijk Nederlands' 

 • 60 lestijden

De cursus Zakelijke communicatie tracht de cursist, aan de hand van schriftelijke en mondelinge oefeningen, een correct Nederlands taalgebruik bij te brengen binnen een zakelijke context.

Het eerste deel van de cursus leren de cursisten een standaardcorrespondentie in een correct Nederlands taalgebruik te verzorgen. Wat is het belang van een zakelijk document? Welke soorten zakelijke documenten bestaan er? Aan de hand van voorbeelden worden diverse soorten (o.a. prijsaanvraag, bestelbrief, klachtenbrief, ….) zakelijke documenten besproken. Vervolgens gaat men dieper in op de zakenbrief. Tot slot wordt er nog aandacht besteed aan de elektronische post.

Het tweede deel van de cursus gaat dieper in op het face-to-face communiceren. Wat betekent zakelijke communicatie? Hoe gebeurt een onthaal? Wat zijn de voorwaarden van een tweegesprek? Hoe dien je een tweegesprek te voeren? Tot slot gaat men dieper in op ‘afspraken maken’. Hoe kan je op een correcte manier een afspraak maken?

Het derde en laatste deel gaat dieper in op telefonische contacten. Hoe dien je op een correcte wijze te telefoneren? Hoe wordt een zakelijk telefoongesprek opgebouwd? Hoe spreek je, op een correcte manier, een antwoordapparaat in?

Korte inhoud cursus:

 • Zakelijke documenten: soorten + zakenbrief
 • Elektronische post
 • Zakelijk communiceren
 • Kennismaking en onthaal
 • Tweegesprekken
 • Afspraken maken
 • Telefonische contacten

Terug naar boven


 Module 'Klaviervaardigheden'

 • 20 lestijden

In deze module maakt de cursist kennis met het computerklavier. Hij leert, op basis van tastschrijven, de juiste vingerzettingen voor de gidsrij, de bovenrij en de benedenrij, gecombineerd met de hoofdletterzetting.

Terug naar boven


 

Module 'Kantoorsoftware integratie'

 • 60 lestijden

Naast het aanbrengen van basiskennis van kantoorsoftware voor presentatie, communicatie, databeheer en internet worden in deze module ook de bestanden, aangemaakt in andere toepassingen (tekstverwerking, rekenblad) of vergaard via het internet, in de gebruikte toepassing geïntegreerd: tabellen in het rekenblad worden overgebracht in het tekstverwerkend pakket en omgekeerd, tabelgegevens worden vermengd met een basisdocument (mailmerge), afbeeldingen en foto’s worden geïntegreerd in een tekst, een presentatie of een rekenblad… Aan het einde van deze module is de cursist in staat om beschikbaar tekst- en grafisch materiaal optimaal te integreren in de gebruikte kantoorsoftware.

Terug naar boven


 

Module 'Secretariële vaardigheden'

 • 40 lestijden

Door de module Secretariële vaardigheden wordt getracht de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot enkele uitvoerende taken, eigen aan het beroep, te bereiken.
Concreet gaat het hier om competenties in verband met het verwerken van inkomende en uitgaande post, de archivering en diverse taken in een bedrijfsorganisatie (voorbereiden van een vergadering, klein onderhoud van bureautica…)…

Terug naar boven


Module 'Medische ICT toepassingen' 

 • 40 lestijden

In deze module leer je op een praktische manier om te gaan met medische ICT-toepassingen met als doelstelling de dagelijkse taken te automatiseren.

Terug naar boven


 

Module 'Medische correspondentie'

 • 120 lestijden

In deze module maakt de cursist kennis met de taal van de medische wereld. De medisch administratief bediende verzorgt de correspondentie. Hij moet daarom beschikken over een behoorlijke kennis van medische terminologie en nieuwe, ongekende medische termen, deze kunnen ontleden en hun betekenis inschatten.

Terug naar boven


 

Module 'Omgaan met patiënten'

 • 40 lestijden

De medisch administratief bediende vormt de spil tussen de patiënten en de gezondheidszorgberoepen. In deze module ontwikkelt de cursist een brede waaier aan vaardigheden die in betrekking staan tot de psychologische en communicatieve aspecten van het medisch secretariaat.

Terug naar boven


 

Module 'Deontologie voor medisch administratief bediende'

 • 40 lestijden

Deontologie is het geheel van zo concreet mogelijke gedragsregels die verband houden met de uitoefening van het beroep van medisch administratief bediende. Het is het wetenschappelijk zoeken, vanuit de reflectie op het secretariële vakgebied, naar datgene wat men hoort te doen. Het uitgangspunt is de praktijk zelf.

Terug naar boven


Module 'Organisatie van de gezondheidszorg'

 • 80 lestijden

In deze module maak je kennis met de organisatie van de gezondheidszorg in België. Je ontdekt de verschillende voorzieningen in de gezondheidszorg en maakt kennis met de specifieke eigenschappen en begrippen van onze gezondheidszorg vanuit de actualiteit.

Terug naar boven


Module 'Praktijk voor een medisch administratief bediende'

 • 80 lestijden

Tijdens deze module wordt de theorie in praktijk omgezet. Je zal  80 uren stage verrichten in een medische administratieve functie. Je houdt een stageportfolio bij en na de stage maak je een afsluitende presentatie tijdens een terugkomdag. 

Terug naar boven


Structuurschema

Structuurschema Medisch Administratief Bediende

Terug naar boven