U bent hier

Polyvalent verkoper

Korte toelichting van de verschillende modules

Module 'Aanvuller'

Module 'Conflicthantering en klachtenbehandeling'

Module 'Diefstalpreventie'

Module 'Dienst na verkoop'

Module 'E-verkoop'

Module 'Kassier'

Module 'Klantencontacten'

Module 'Organisatie van de distributie'

Module 'Productbehandeling'

Module 'Verkooptechnieken'

Module 'Werkplekleren voor een polyvalent verkoper'

Structuurschema


Module 'Aanvuller'

 • 40 lestijden

In deze module leert de cursist rekken aanvullen en onderhouden, prijsaanduidingen controleren en klanten helpen met informatieve vragen.

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.

Dit wordt gecombineerd met een aantal praktische, concrete toepassingen en extra murosactiviteiten in de groot- en detailhandel in Beringen.

Terug naar boven


 Module 'Conflicthantering en klachtenbehandeling'

 • 40 lestijden

In deze module leert de cursist conflicten met klanten vermijden, correct omgaan met conflicten en klachten van klanten correct afhandelen. Vooral de communicatie met klanten staat in deze module centraal.

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren en groepswerk met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.

Inoefenen gebeurt via rollenspelen.

Terug naar boven


Module 'Diefstalpreventie'

 • 40 lestijden

In deze module leert de cursist diverse technieken hanteren om diefstal te voorkomen. Hij leert ook verdachte klanten detecteren en op een correcte manier ingrijpen.

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.

Dit wordt gecombineerd met een aantal praktische, concrete toepassingen zoals:

 • ontwerpen van een eigen winkel rekening houdend met de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen ivm diefstalpreventie.
 •  …

Terug naar boven


Module 'Dienst na verkoop'

 • 20 lestijden

In deze module leert de cursist de dienst na verkoop verzekeren, rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving en bedrijfsinterne procedures inzake garantie, betalingskrediet en terugnameplicht. In deze module ligt de nadruk eerder op de administratieve afhandeling.

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren en groepswerk met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.

Terug naar boven


Module 'E-verkoop'

 • 40 lestijden

In deze module leert de cursist als verkoper optreden in een e-commerce context.
Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren en groepswerk met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.
Dit wordt gecombineerd met een aantal praktische, concrete toepassingen in de vorm van een eigen e-shop die actief uitgebaat wordt.
Een webshop opzetten is echter zoveel meer dan alleen maar dat platform invullen: technisch gezien is dat inderdaad het enige dat men moet doen, maar ook het gemakkelijkste deel; er komt zoveel meer bij kijken waarover je moet nadenken, keuzes moet maken, en dat is veel moeilijker, bijvoorbeeld:

 • foto's kunnen (laten) maken en bewerken,
 • overleggen met verzendfirma's,
 • het drukwerk ontwerpen en realiseren,
 • verpakkingen kiezen en vergelijken,
 • overwegen welke reclame wanneer het beste is,
 • acties opzetten, mailverkeer correct opvolgen,
 • webshop op een "slimme" manier invullen (gerelateerde producten, aantrekkelijke en volledige productomschrijvingen maken,...)
 • sociale media en blogs inschakelen,
 • enz...

Terug naar boven


Module 'Kassier'

 • 40 lestijden

In deze module leert de cursist aan de hand van een softwarepakket de kassa opstarten, de kassa bedienen en de kassa afsluiten. Hij leert ook de kassaomgeving onderhouden en producten inpakken.

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.

Dit wordt gecombineerd met een aantal praktische, concrete toepassingen en extra murosactiviteiten in de groot- en detailhandel in Beringen.

Terug naar boven


Module 'Klantencontacten'

 • 60 lestijden

In deze module leert de cursist met klanten omgaan. Hij leert hierbij aandacht hebben voor het eigen uiterlijk en de eigen kledij. Hij hanteert hierbij een eerste en tweede moderne vreemde taal minimum op een niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.

Dit wordt gecombineerd met een aantal praktische, concrete toepassingen in de vorm van rollenspelen en, waar van toepassing, extra murosactiviteiten in de groot- en detailhandel in Beringen.

Terug naar boven


Module 'Organisatie van de distributie'

 • 20 lestijden

In deze module maakt de cursist kennis met de structuur van de distributiesector en met de verschillende settings waarin een verkoper kan tewerkgesteld worden.

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de doelstellingen behaald.

Dit wordt gecombineerd met een aantal praktische, concrete toepassingen extra muros in de groot- en detailhandel in Beringen.

Elke cursist kiest in zijn woonomgeving een groothandel en een detailhandel en gaat via een plaatsbezoek de taken uit het leerplan afwerken.

Terug naar boven


Module 'Productbehandeling'

 • 60 lestijden

In deze module leert de cursist geleverde artikelen controleren, opslaan en/of uitstallen en desgevallend tegen diefstal beveiligen. Hij leert de verschillende stappen ook administratief correct verwerken en leert meewerken aan het opmaken van de inventaris.

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.

Dit wordt gecombineerd met een aantal praktische, concrete toepassingen:

 • de productbehandelingscyclus administratief correct kunnen afhandelen
 • kleine wondverzorging kunnen toedienen
 •  …

Terug naar boven


Module 'Verkooptechnieken'

 • 40 lestijden

In deze module verwerft de cursist de nodige communicatieve en verkooptechnische vaardigheden om klanten te informeren en tot kopen aan te zetten.

Via opzoekwerk onder de vorm van begeleid zelfstandig leren en groepswerk met nadien een klassikale presentatie van de resultaten, worden de theoretische doelstellingen en de voorkennis behaald.

Dit wordt gecombineerd met een aantal praktische, concrete toepassingen:

 • rollenspelen
 • bezoeken aan lokale handelszaken met een observatieopdracht

Terug naar boven


Module 'Werkplekleren voor een polyvalent verkoper'

 • 80 lestijden

In deze module leert de cursist de werkzaamheden van een aanvuller, kassier en/of verkoper in een praktijksituatie  uitvoeren. 
Onder begeleiding ga je zelf op zoek naar een stageplaats in de retailsector. Hier leer je omgaan met de specifieke beroepscontext en bedrijfscultuur.
De module omvat tien werkdagen van acht uur, aaneensluitend of gespreid over meerdere weken.

Terug naar boven


 

 Structuurschema

Structuurschema Polyvalent Verkoper

Terug naar boven