U bent hier

Procesoperator Chemie

Korte toelichting van de verschillende modules

Module ‘Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie’

Module ‘Elektriciteit voor de procesoperator chemie’

Module ‘Fysica voor de procesoperator chemie’

Module ‘Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie’

Module ‘Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie’

Module ‘Scheidingstechnieken‘

Module ‘Scheikunde voor de procesoperator chemie’

Module ‘Transport van stoffen’

Module ‘Veiligheid bij procesoperaties chemie’  

Module ‘Warmtetransport’ 

 

Structuurschema


Module ‘Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie’

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • de materiaalkeuze voor de leidingen toelichten.
 • het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bedienings- en beveiligingstoestellen in een chemische eenheid toelichten.
 • het functionele gebruik van deze toestellen verklaren in, onder andere, de regelingen van processen.

Instapvereisten

Je moet geslaagd zijn voor de module ‘Fysica voor de procesoperator chemie’.

Module ‘Elektriciteit voor de procesoperator chemie’

 • 80 LT

Na deze module kan je:

 • de basiswetten en begrippen van de gelijkstroomtheorie, elektromagnetisme en wisselstroomtheorie verklaren.
 • de functie van weerstanden en condensatoren in een stroomketen verklaren.
 • de omzetting van elektrische energie in warmte-energie berekenen.
 • het gevaar van elektrische stromen voor mens en machine toelichten.
 • de opgedane kennis gebruiken om het werkingsprincipe van een aantal meet- en regelapparaten te begrijpen.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Module ‘Fysica voor de procesoperator chemie’

 • 80 LT

Na deze module kan je:

 

 • de basiswetten van de fysica toelichten.
 • een correcte wetenschappelijke terminologie gebruiken.
 • tabellen en grafieken correct interpreteren.

 

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie’      

 • 80 LT

In deze module bouw je in een eerste fase jouw kennis en kunde van procesoperaties chemie verder uit. Aan het einde van de module ben je vertrouwd met alle aspecten van de operaties die in de praktijk aan bod komen. Je draait vlot mee in alles wat daar bij komt kijken.

Instapvereisten

Je moet voor alle voorafgaande modules van de opleiding geslaagd zijn.

Terug naar boven


Module ‘Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie’

 • 80 LT

Na deze module kan je:

 • de functie en de werkingsprincipes van de verschillende meet- en regelapparaten verklaren.
 • de verschillende meet- en regelkringen onderscheiden en hun werking beschrijven zodat je met kennis van zaken storingen in het proces kan analyseren en adequaat oplossen.
 • op basis van een eenvoudige statistische procescontrole toelichten wanneer je een proces moet bijsturen.

Instapvereisten

Je moet geslaagd zijn voor de modules ‘Elektriciteit voor de procesoperator chemie’ en ‘Fysica voor de procesoperator chemie’.

Terug naar boven

80 LT

Na deze module kan je:

 • de verschillende scheidingstechnieken onderscheiden qua werkingsprincipe en toepassingsgebied.
 • de fysische wetmatigheden toelichten waarop de scheidingstechniek gebaseerd is.
 • de functie van de constructieve onderdelen beschrijven.
 • de opgedane kennis gebruiken om storingen die specifiek zijn voor destillatieprocessen te analyseren.

Instapvereisten

Je moet geslaagd zijn voor de module ‘Scheikunde voor de procesoperator chemie’.

Terug naar boven


 

Module ‘Scheikunde voor de procesoperator chemie’

40 LT

Na deze module kan je:

 • de verschillende soorten chemische verbindingen verklaren en de eigenschappen van de daaraan gelinkte stoffen toelichten.
 • eenvoudige berekeningen maken die op chemische reacties van toepassing zijn.
 • chemische reacties lezen.
 • het onderscheid toelichten tussen zuren en basen aan de hand van de pH-waarde.
 • je basiskennis van de organische scheikunde toepassen om de verschillende chemische processen te kunnen volgen.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


Module ‘Transport van stoffen’

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • het werkingsprincipe van de verschillende mogelijkheden voor zowel transport van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen toelichten.
 • de verschillende pompen en compressoren bedienen.
 • storingen detecteren en bepalen of het over een mechanische dan wel hydraulische storing gaat.
 • de mogelijkheden en de systemen van het pneumatisch en hydraulisch transport toelichten.

Instapvereisten

Je moet geslaagd zijn voor de modules ‘Fysica voor de procesoperator chemie’ en ‘Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie’.

Terug naar boven


Module ‘Veiligheid bij procesoperaties chemie’  

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • het belang van veilig werken toelichten.
 • de belangrijkste organen voor de preventie en bescherming van werknemers toelichten.
 • de belangrijkste middelen om ongevallen te voorkomen toelichten met het doel ze later op de werkvloer in de praktijk te brengen.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden.

Terug naar boven


 

Module ‘Warmtetransport’

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • de basisbegrippen uit de warmteleer verklaren.
 • de verschillende soorten warmteoverdracht toelichten en die kennis toepassen op warmtewisselaars.
 • de soorten warmtewisselaars onderscheiden en hun toepassingsgebied verantwoorden.
 • de constructie van de verschillende soorten warmtewisselaars toelichten.
 • het verbrandingsproces zowel kwalitatief als kwantitatief verklaren.

Instapvereisten

Je moet geslaagd zijn voor de module ‘Scheikunde voor de procesoperator chemie’.

Terug naar boven


Structuurschema

Structuurschema Procesoperator Chemie

 

Terug naar boven