U bent hier

Transport- en logistiek bediende

Korte toelichting van de verschillende modules

Module 'Binnenvaart'

Module 'Documentenstroom en documentair krediet'

Module 'Douane, btw en accijnzen'

Module 'Havenkennis'

Module 'Incoterms'

Module 'Intermodaal vervoer'

Module 'Logistiek'

Module 'Luchtvervoer'

Module 'Mondelinge communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector'

Module 'Rekenblad'

Module 'Schriftelijke communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector'

Module 'Spoorvervoer'

Module 'Tekstverwerking'

Module 'Transportverzekeringen'

Module 'Tussenpersonen'

Module 'Wegvervoer'

Module 'Werkplekleren voor de transport- en logistiek medewerker'

Module 'Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal'

Module 'Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal' 

Module 'Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal'

Module 'Zeevervoer'

 

Structuurschema


 

Module 'Binnenvaart'

 • 20 LT

Na deze module kan je:

 • de nationale en internationale reglementering inzake binnenvaart toepassen
 • de types schepen benoemen die bij binnenvaart gebruikt worden
 • de documenten inzake binnenvaart hanteren
 • de marktspelers van de binnenvaart benoemen

Terug naar boven


 

Module 'Documentenstroom en documentair krediet'

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • het gebruik van diverse betalingsmodi toelichten
 • de financieringstechnieken in de buitenlandse handel toepassen
 • de diverse handelsdocumenten en vervoersdocumenten gebruiken
 • het doel van het documentair krediet interpreteren
 • de werking van het documentair krediet aangeven
 • een documentair krediet aan de hand van de nodige documenten samenstellen

Terug naar boven


 

Module 'Douane, btw en accijnzen'

 • 80 LT

Na deze module kan je:

 • het document invullen en gebruiken
 • begrippen m.b.t. btw-wetgeving en douanewetgeving toelichten
 • de belangrijkste accijnsbegrippen toelichten
 • accijnsgoederen opnoemen
 • de indeling van de accijnzen weergeven

Terug naar boven


 

Module 'Havenkennis'

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • de aspecten van de globale infrastructuur en trafiek toelichten
 • de beheersvormen in een haven toelichten
 • de verbindingen met het hinterland toelichten
 • de geografische begrippen kanderen in een economische context

Terug naar boven


 

Module 'Incoterms'

 • 20 LT

Na deze module kan je:

 • de verschillende incoterms toelichten
 • de verschillende incoterms in praktijk toepassen

Terug naar boven


 

Module 'Intermodaal vervoer'

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • de verschillende vervoerscombinaties omschrijven
 • de functies van de betrokken organisaties omschrijven
 • de nodige documenten bij intermodaal vervoer hanteren

Terug naar boven


 

Module 'Logistiek'

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • de verschillende deelsystemen in de logistiek weergeven
 • het voorraadbeheer correct toepassen

Terug naar boven


 

Module 'Luchtvervoer'

 • 20 LT

Na deze module kan je:

 • de internationale reglementering inzake luchtvervoer toepassen
 • het in te zetten materieel bij het luchtvervoer benoemen en selecteren in funcite van de specifieke situatie
 • de documenten inzake luchtvervoer hanteren
 • de marktspelers bij luchtvervoer benoemen

Terug naar boven


 

Module 'Mondelinge communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector'

 • 20 LT

Na deze module kan je:

 • de telefoon aannemen, doorverbinden en gesprekken volgens procedures afhandelen
 • opvangen van klachten en deze volgens procedure behandelen
 • op een efficiënte en gestructureerde wijze verslag uitbrengen van een gesprek
 • actief luisteren en ter verduidelijking vragen stellen
 • effeciënt telefonische gesprekken voeren met het oog op het verstrekken en inwinnen van informatie en het maken van afspraken

Terug naar boven


 

 

Module 'Rekenblad'

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • een werkblad aanmaken en opmaken
 • gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen
 • bereik instellen en gebruiken
 • de lay-out van ee werkblad wijzigen
 • een werkblad afdrukken
 • standaardgrafieken aanmaken
 • basisformules maken en ingebouwde basisfuncties gebruiken
 • bestanden op verschillende manieren en in verschillende formaten opslaan en opvragen
 • de weergave en de grootte van een rekenblad op het beeldscherm instellen

Terug naar boven


 

 

Module 'Schriftelijke communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector'

 • 20 LT

Na deze module kan je:

 • de kern van telefonische berichten volgend de huisstijl noteren en deze aan de betrokken persoon doorgeven
 • een huistijl en bestaande sjablonen in correspondentie toepassen
 • brieven, berichten en documenten opstellen, opmaken en corrigeren volgens geldende normen
 • op een efficiënte en gestructureerde wijze verslag uitbrengen van een gesprek

Terug naar boven


 

 

Module 'Spoorvervoer'

 • 20 LT

Na deze module kan je:

 • de nationale en internationale reglementering met betrekking tot het spoorvervoer toepassen
 • het in te zetten materieel bij vervoer via het spoor benoemen en selecteren in functie van een specifieke situatie
 • documenten inzake spoorvervoer hanteren
 • marktspelers bij goederenvervoer per spoor benoemen

Terug naar boven


 

Module 'Tekstverwerking'

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • een document aanmaken, corrigeren
 • een tekstdeel verplaatsen, wissen, kopiëren en invoegen
 • met meerdere documenten tegelijk werken
 • tekens, woorden, alinea's, pagina's en documenten opmaken
 • een eenvoudige tabel aanmaken 
 • teksten en tekstdelen afdrukken
 • tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende formaten opslaan en opvragen
 • de weergave en de grootte van een pagina op het beeldscherm in stellen

Terug naar boven


 

 

Module 'Transportverzekeringen'

 • 40 LT

Na deze module kan je:

 • de algemene begrippen van de verzekering toelichten
 • de specifieke problematiek van de transportverzekering toelichten
 • aan klanten advies geven over transportverzekering
 • het onderscheid tussen cargo en casco aangeven

Terug naar boven


 

Module 'Tussenpersonen'

 • 20 LT

Na deze module kan je:

 • de rol van havenpartners en tussenpersonen toelichten
 • de juridische statuten van de havenpartners en tussenpersonen onderscheiden

Terug naar boven


 

Module 'Wegvervoer'

 • 60 LT

Na deze module kan je:

 • de nationale en internationale reglementering met betrekking tot het wegvervoer toepassen
 • een route plannen
 • de specifieke vormen van wegvervoer onderscheiden
 • de soorten vrachtwagens en vrachtwagencombinaties benoemen en selecteren in functie van de specifieke situatie

Terug naar boven


 

 

Module 'Werkplekleren voor de transport- en logistiek medewerker'

 • 80 LT

In deze module bouw je in de eerste fase jouw kennis en kunde als transport- en logistiek medewerker verder uit. Je leert de dagelijkse opdrachten en taken die aan bod komen, kennen en inoefenen. Je leert documenten digitaal invullen en archiveren, brieven en documenten opmaken met behulp van een tekstverwerkend programma, cijfers verwerken met behulp van een rekenblad, elektronisch communiceren met klanten en leveranciers.

Aan het einde van de module ben je vertrouwd met alle aspecten van het dagelijks leven van een transport- en logistiek medewerker. Je draait vlotjes mee in alles wat daar bij komt kijken.

Terug naar boven


 

Module 'Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal'

 • 80 LT

In deze module oefen je jouw spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid in een eerste vreemde taal. Concreet betekent dit dat je leert om in mondelingen en telefonische contacten met klanten, bezoekers, collega's, ... je op een juiste manier te uiten in een eerste vreemde taal.

Terug naar boven


 

 

Module 'Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal' 

 • 80 LT

In deze module oefen je jouw spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid in een tweede vreemde taal. Concreet betekent dit dat je leert om in mondelingen en telefonische contacten met klanten, bezoekers, collega's, ... je op een juiste manier te uiten in een tweede vreemde taal.

Terug naar boven


 

 

Module 'Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal'

 • 80 LT

In deze module oefen je jouw spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid in een derde vreemde taal. Concreet betekent dit dat je leert om in mondelingen en telefonische contacten met klanten, bezoekers, collega's, ... je op een juiste manier te uiten in een derde vreemde taal.

Terug naar boven


 

 

Module 'Zeevervoer'

 • 60 LT

Na deze module kan je:

 • de internationale reglementering inzake zeevervoer hanteren
 • de vormen van zeevervoer onderscheiden
 • de belangrijkste zeeroutes omschrijven
 • de soorten zeeschepen benoemen en het juiste schip aanwijzen
 • de documenten inzake zeevervoer hanteren

Terug naar boven


Structuurschema 

Structuurschema Transport- en logistiek bediende

Terug naar boven