U bent hier

Tandartsassistent

Korte toelichting van de verschillende modules

Module ‘Afspraken en agendabeheer’

Module ‘Algemene administratie’

Module ‘Assistentie bij tandheelkundige behandelingen’

Module ‘Communicatie met patiënten’

Module ‘EHBO’

Module ‘Logistieke ondersteuning’

Module ‘Medisch administratie’

Module ‘Onderhoud, hygiëne en steriliteit’

Module ‘Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting’

Module ‘Werkplekleren: observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk’

Module ‘Werkplekleren: Ondersteuning en assistentie in een tandartspraktijk’

 

Structuurschema


 

Module ‘Afspraken en agendabeheer’

 • 60 LT

In deze module leer je:

 • afspraken plannen volgens de behoeften van de patiënt
 • soort interventies
 • de graad van hoogdringendheid
 • de arts informeren

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden

terug naar boven


 

Module ‘Algemene administratie’

 • 40 LT

In deze module leer je:

 • eenvoudige boekhoudkundige taken uitvoeren
 • administratie uitvoeren
 • documentatie beheren

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden

terug naar boven


 

Module ‘Assistentie bij tandheelkundige behandelingen’

 • 100 LT

In deze module verwerf je de nodige kennis in verband met tandheelkundige behandelingen, toestellen, producten, instrumentarium en materialen.

Je leert:

 • het materiaal en de producten voorbereiden volgens de instructies van de arts en de aard van interventie
 • de tandarts assisteren tijdens de ingreep (aangeven van de instrumenten, …)
 • de benodigdheden voor radiologie voorbereiden
 • radiologische opnames ontwikkelen en opslaan

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden

terug naar boven


 

Module ‘Communicatie met patiënten’

 • 60 LT

In deze module leer je op een professionele manier met patiënten omgaan (rekening houdend met hun leeftijd en achtergrond) en hen informeren over behandelingen en praktische afspraken.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden

terug naar boven


 

Module ‘EHBO’

 • 20 LT

In deze module leer je eerste hulp in noodsituaties toe te passen.

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden

terug naar boven


 

Module ‘Logistieke ondersteuning’

 • 20 LT

In deze module leer je:

 • productvoorraden opvolgen
 • de nodige bevoorrading vaststellen en bestellingen doorgeven
 • de werking van toestellen controleren
 • de onderhoudsdienst  en/of de verantwoordelijke informeren bij een storing

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden

terug naar boven


 

Module ‘Medische administratie’

 • 40LT

In deze module leer je:

 • aanmaken of aanvullen van het medisch-administratieve dossier van een patiënt
 • patiënt doorverwijzen naar de wachtkamer, verzorgingskamer, onderzoekskamer, …
 • opvolgen van patiëntendossiers

 

Instapvereisten

Je moet geslaagd zijn voor de module ‘Algemene administratie’

terug naar boven


 

Module ‘Onderhoud, hygiëne en steriliteit’

 • 40 LT

In deze module leer je:

 • ontsmetten, identificeren en verpakken van medisch-technische elementen en deze naar de betreffende dienst sturen
 • steriliseren van materiaal en instrumenten en deze te verpakken (sets samenstellen, in zakjes doen, …)
 • opruimen van werkruimte, materiaal en producten
 • schoonmaken van materiaal na een consultatie

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden

terug naar boven


 

Module ‘Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting’

 • 20 LT

In deze module leer je patiënten te informeren en sensibiliseren over:

 • mondhygiëne (poetsinstructies, het gebruik van floss ragers, tandenstokers, tongschraper, …)
 • onderhoud van prothesen

Instapvereisten

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden

terug naar boven


 

Module ‘Werkplekleren: Observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk’

 • 40 LT

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk.  Je leert de basisassistentie in de tandartsenpraktijk.

Instapvereisten

Je moet geslaagd zijn voor volgende modules:

 • Onderhoud, hygiëne en steriliteit
 • EHBO

terug naar boven


 

Module: ‘Werkplekleren: Ondersteuning en assistentie in een tandartspraktijk’

 • 140 LT

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. Je integreert algemene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context.

Dit werkplekleren kan gerealiseerd in levensechte contexten.  In deze module leer je in een tandartspraktijk taken uitvoeren m.b.t. de tandheelkundige assistentie.

Instapvereisten

 • Je moet geslaagd zijn voor volgende modules:
 • Assistentie bij tandheelkundige ingrepen
 • Communicatie met patiënten
 • Logistieke ondersteuning
 • Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting
 • Werkplekleren: observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk

terug naar boven


 

STRUCTUURSCHEMA

Structuurschema tandartsassistent

terug naar boven