U bent hier

Tweedekansonderwijs

Tweedekansonderwijs

Je bent ouder dan 18 en je wil je diploma secundair onderwijs behalen? Groot gelijk! Daar kan je in het volwassenenonderwijs werk van maken!

Tweedekansonderwijs (=TKO) biedt volwassenen de mogelijkheid om hun middelbare school af te werken en dus hun diploma secundair onderwijs te behalen. 

Het diploma secundair onderwijs is in het volwassenenonderwijs een optelsom van 2 certificaten:

certificaat
beroepsgerichte opleiding behaald aan een CVO

+

certificaat
aanvullende algemene vorming behaald aan een CVO

=

diploma
secundair onderwijs

De diplomagerichte opleidingen zijn modulair, d.w.z. dat je via het vergaren van deelcertificaten per module je diploma secundair onderwijs kan behalen.

Hoe behaal je een deelcertificaat ? De leerstof van elk vak is onderverdeeld in modules, je kan dit vergelijken met een vak vroeger op school. Voor elke module apart schrijf je in en word je geëvalueerd. De behaalde (deel)certificaten vormen de bouwstenen van je diploma. 

Om je diploma secundair onderwijs te behalen, moet je beide opleidingen met succes doorlopen. Je kan je diploma behalen op een termijn van 1 tot 3 jaar.

 

Kostprijs

Prijs sinds 1 januari 2015 bedraagt €1,50/lesuur.  Het maximumbedrag voor de periode van september-december en januari-juni bedraagt € 300,00.
Het maximumbedrag per schooljaar bedraagt € 600,00.

Onder bepaalde voorwaarden is de cursus goedkoper of gratis:

betalen € 0,30/ lesuur:

  • cursisten die van een werkloosheidsuitkering leven
  • cursisten die minstens 66 percent invalide zijn

zijn vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:

  • cursisten van het studiegebied Algemeen Aanvullende Vorming
  • cursisten die van een leefloon genieten of ten laste zijn van iemand die leefloon geniet
  • cursisten die van materiële hulp aan asielzoekers genieten of ten lasten zijn zo iemand
  • gedetineerden
  • inburgeraars met een geldig inburgeringscontract
  • cursisten die ingeschreven zijn voor een VDAB-traject naar werk
  • verplicht ingeschreven werkzoekenden zonder wachtuitkering

Opgelet: het bedrag voor het forfaitair cursusmateriaal bedraagt voor iedereen € 0,15/lesuur.